top of page

Novinky

28/03/2019

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019 

Obecné změny:

 • Poškozenou hůl, bez ohledu na to, jakým způsobem byla poškozena, si nemůžete vyměnit, ale můžete ji po zbytek kola používat.

 • Oficiálně je podporován tzv. Ready Golf, tedy bezpečná a odpovědná hra mimo pořadí, pokud jste připraveni dříve, než hráč, který je právě na řadě.

 • Obecně by zahrání rány včetně přípravy k ní nemělo trvat déle než 40 vteřin.

 • Je povinností hráče nahlásit jakoukoli spornou či nedořešenou pravidlovou situaci, ať už se týká kohokoli, protože tím chrání ostatní hráče v soutěži.

Příprava a zahrání rány:

 • Nikdo (tedy partner nebo nosič) nesmí stát za vámi a pomáhat vám s nasměrováním při zaujímání postoje nebo při zahrání rány.

 • Nesmíte si na zem položit nic, co by vám pomáhalo s nasměrováním (třeba hůl).

 • Nesmíte stát obkročmo ke směru hry.

 • Vícenásobný dotek při úderu (dvoják) už není trestný (počítá se jenom ta jedna zahraná rána).

 • Když míčem trefíte sebe, svého nosiče nebo svou výstroj, není to trestné.

Hledání míče:

 • Čas na hledání byl zkrácen na 3 minuty!

 • Když při hledání míčem náhodou pohnete (např. omylem si do něj kopnete nebo na něj šlápnete), není to trestné, míč se vrací.

Spuštění míče (dropování) a jiné operace:

 • Míč se spouští z výšky kolen!

 • Délka hole = délka nejdelší hole, kterou máte v bagu, kromě patru (nejčastěji to bude driver).

 • Vždy je určena oblast úlevy (o velikosti jedné nebo dvou délek hole).

 • Míč se musí spustit do oblasti úlevy, ovšem také se tam musí zastavit.

 • Není trestné, když se po dopadu na zem náhodou dotkne vás (např. nohy) nebo výstroje (třeba týčka, kterým jste si oblast úlevy vyznačili).

 • Když míč vracíte na původní místo, které neznáte, tak místo odhadnete (stejně jako předtím) a míč na toto místo umístíte (doposud se v tomto případě spouštělo).

Odpaliště:

 • Kdykoli hrajete z odpaliště, můžete míč přemístit či přetýčkovat kdekoli na odpališti, a to i když jde o míč ve hře.

 

Pole:

 • Úleva pro zabořený míč platí kdekoli v poli (tedy třeba i v rafu), vyjma písečných oblastí (třeba waste).

Bunker:

 • Můžete si vyndat volné přírodní předměty (šišky, listy apod.) – jenom pozor na pohnutí míčem.

 • Nesmíte se dotknout písku v okolí svého míče a to ani během nápřahu k ráně, stejně tak se písku (kdekoli) nesmíte dotknout při cvičném švihu. Ale jinak není dotknutí se písku trestné (když jdete k míči, něco si v bankru pokládáte, uhrabujete za sebou apod.).

 • Pokud prohlásíte míč v bunkeru za nehratelný, máte novou možnost spuštění mimo bunker (dozadu po spojnici), byť za dvě trestné rány.

Trestná oblast (dříve vodní překážka):

 • Neexistují žádná omezení při zahrání rány, takže můžete založit, udělat si cvičný švih nebo odstranit volné přírodní předměty (jen pozor na pohnutí míče), stejně jako na fairwayi nebo v roughu.

 • U červené trestné oblasti nemáte standardně možnost spuštění na opačný břeh, ledaže to pro danou trestnou oblast povolují místní pravidla.

Jamkoviště:

 • Náhodné pohnutí míčem nebo markovátkem je beztrestné, vše se vrací.

 • Pokud byl míč označen, zvednut a vrácen, vrací se zpátky, i když s ním následně pohne vítr, voda nebo gravitace.

 • Můžete opravit libovolné poškození jamkoviště (včetně stop po botách apod.).

 • Při ukázání směru hry se můžete dotknout povrchu jamkoviště (rukou, holí apod.), jenom nikam nesmíte umístit žádnou značku.

 • Můžete nechat tyč v jamce. Samozřejmě ji ale můžete vyndat nebo si ji nechat obsloužit, jako doposud. Jenom se k uvedenému musíte rozhodnout ještě před zahráním rány.

zdroj:https://www.cgf.cz/cz/pro-media/pro-media/aktuality/1449-zmeny-v-pravidlech-platnych-od-1-ledna-2019-15

10/03/2019

Vážení členové,

 

S blížícím se začátkem golfové sezóny Vám zasíláme aktuální klubové informace.

 

Členské příspěvky

I v letošním roce je výše ročního členského příspěvku shodná s roky předešlými. Dospělý člen hradí 3.000 Kč, dítě do 18 let věku, student a udržovací členství 1.000 Kč. Vstupní příspěvek pro nové členy je také nezměněný – 1.000 Kč. Číslo klubového účtu je 35-6500500287/0100, jako variabilní symbol uvádějte své klubové členské číslo 107….  Průkazky ČGF jsou již k dispozici a je možné je po předchozí dohodě vyzvednout v Golf Shopu ve Štiříně, případně je lze zaslat poštou.

Každý člen hradící plný členský příspěvek (3.000 Kč) získá nárok na bezplatnou hru na 18 jamkách na některém z partnerských hřišť. Dojednávání podmínek probíhá v těchto dnech, možnosti hry budou oznámeny před zahájením sezóny.

Nová pravidla

Po mnoha letech prošla golfová pravidla velkou změnou, směřující zejména ke zrychlení a zjednodušení hry, ale i v názvosloví a řešení soutěžních situací. Každý člen klubu obdrží nové znění pravidel, tzv. Hráčskou edici. Publikaci plného, placeného znění pravidel je možné prostřednictvím klubu objednat.

Golfový kemp

Termín 12. ročníku golfového kempu v Malevilu je od neděle 7.7. do soboty 13.7.2019. Již nyní je možné se přihlašovat, kapacita je omezena.

 

Golfu zdar!®

 

Ivo Reichelt

GC Spektrum

gc_ctverec.png
bottom of page