top of page
kisspng-sk-slavia-prague-hc-slavia-praha
kisspng-sk-slavia-prague-hc-slavia-praha

Změny v pravidlech platných od 1. ledna 2019

Aktualizováno: 6. 4. 2019

Obecné změny:

Poškozenou hůl, bez ohledu na to, jakým způsobem byla poškozena, si nemůžete vyměnit, ale můžete ji po zbytek kola používat.Oficiálně je podporován tzv. Ready Golf, tedy bezpečná a odpovědná hra mimo pořadí, pokud jste připraveni dříve, než hráč, který je právě na řadě.Obecně by zahrání rány včetně přípravy k ní nemělo trvat déle než 40 vteřin. Je povinností hráče nahlásit jakoukoli spornou či nedořešenou pravidlovou situaci, ať už se týká kohokoli, protože tím chrání ostatní hráče v soutěži.


Příprava a zahrání rány:

Nikdo (tedy partner nebo nosič) nesmí stát za vámi a pomáhat vám s nasměrováním při zaujímání postoje nebo při zahrání rány.Nesmíte si na zem položit nic, co by vám pomáhalo s nasměrováním (třeba hůl).Nesmíte stát obkročmo ke směru hry.Vícenásobný dotek při úderu (dvoják) už není trestný (počítá se jenom ta jedna zahraná rána).Když míčem trefíte sebe, svého nosiče nebo svou výstroj, není to trestné.


Hledání míče:

Čas na hledání byl zkrácen na 3 minuty!Když při hledání míčem náhodou pohnete (např. omylem si do něj kopnete nebo na něj šlápnete), není to trestné, míč se vrací.


Spuštění míče (dropování) a jiné operace:

Míč se spouští z výšky kolen!Délka hole = délka nejdelší hole, kterou máte v bagu, kromě patru (nejčastěji to bude driver).Vždy je určena oblast úlevy (o velikosti jedné nebo dvou délek hole).Míč se musí spustit do oblasti úlevy, ovšem také se tam musí zastavit.Není trestné, když se po dopadu na zem náhodou dotkne vás (např. nohy) nebo výstroje (třeba týčka, kterým jste si oblast úlevy vyznačili).Když míč vracíte na původní místo, které neznáte, tak místo odhadnete (stejně jako předtím) a míč na toto místo umístíte (doposud se v tomto případě spouštělo).


Odpaliště:

Kdykoli hrajete z odpaliště, můžete míč přemístit či přetýčkovat kdekoli na odpališti, a to i když jde o míč ve hře.


Pole:

Úleva pro zabořený míč platí kdekoli v poli (tedy třeba i v rafu), vyjma písečných oblastí (třeba waste).


Bunker:

Můžete si vyndat volné přírodní předměty (šišky, listy apod.) – jenom pozor na pohnutí míčem.Nesmíte se dotknout písku v okolí svého míče a to ani během nápřahu k ráně, stejně tak se písku (kdekoli) nesmíte dotknout při cvičném švihu. Ale jinak není dotknutí se písku trestné (když jdete k míči, něco si v bankru pokládáte, uhrabujete za sebou apod.).Pokud prohlásíte míč v bunkeru za nehratelný, máte novou možnost spuštění mimo bunker (dozadu po spojnici), byť za dvě trestné rány.


Trestná oblast (dříve vodní překážka):

Neexistují žádná omezení při zahrání rány, takže můžete založit, udělat si cvičný švih nebo odstranit volné přírodní předměty (jen pozor na pohnutí míče), stejně jako na fairwayi nebo v roughu.U červené trestné oblasti nemáte standardně možnost spuštění na opačný břeh, ledaže to pro danou trestnou oblast povolují místní pravidla.


Jamkoviště:

Náhodné pohnutí míčem nebo markovátkem je beztrestné, vše se vrací.Pokud byl míč označen, zvednut a vrácen, vrací se zpátky, i když s ním následně pohne vítr, voda nebo gravitace.Můžete opravit libovolné poškození jamkoviště (včetně stop po botách apod.).Při ukázání směru hry se můžete dotknout povrchu jamkoviště (rukou, holí apod.), jenom nikam nesmíte umístit žádnou značku.Můžete nechat tyč v jamce. Samozřejmě ji ale můžete vyndat nebo si ji nechat obsloužit, jako doposud. Jenom se k uvedenému musíte rozhodnout ještě před zahráním rány.


12 zobrazení0 komentářů

Comentários


Golf Club Slavia Praha logo
kisspng-sk-slavia-prague-hc-slavia-praha
kisspng-sk-slavia-prague-hc-slavia-praha
bottom of page